slider
Slider
Šipka

Aktuálně

 

 

Nové zajímavé navýšení daňových úlev od 1/2017

 

Vážení klienti,

od ledna 2017 vstupuje v platnost novela zákona o dani z příjmu s navýšením daňových odpočtů při platbách na penzijní produkty jak u fyzických osob tak u zaměstnavatelů.             

 

Je možné, že budete kontaktováni s nabídkami zvýšení plateb od penzijních společností či pojišťoven.

Budeme velmi rádi, když tyto změny provedete přímo s námi. Ne každá změna totiž přináší jen pozitiva a navýšení platby nemusí být vhodné úplně pro každého. Vysvětlíme vám osobně/telefonicky parametry změn a samozřejmě zařídíme potřebnou administraci k vaší spokojenosti.

 

1. Příspěvek účastníka/pojištěného

 • Původně Penzijní fondy/Dopl. penzijní spoření:
 • odečitatelná položka 12.000,-/ročně na příspěvky účastníka, této úlevy bylo dosaženo při platbě 24.000,-/ročně
 • Nově Penzijní fondy/Dopl. penzijní spoření:
 • odečitatelná položka 24.000,-/ročně na příspěvky účastníka, této úlevy bude dosaženo při platbě 36.000,-/ročně
 • Původně životní pojištění:         
 • odečitatelná položka 12.000,-/ročně za pojistné pojištěného, úlevy bylo dosaženo při platbě 12.000,-/ročně
 • Nově životní pojištění:                
 • odečitatelná položka 24.000,- za pojistné pojištěného, této úlevy bude dosaženo při platbě 24.000,-/ročně

 

2. Navýšení odečitatelné částky na příspěvky zaměstnavatele na penzijní fondy/doplňkové penzijní spoření či životní pojištění (níže uvedené částky platí v souhrnu na oba typy smluv dohromady)

 • Původně
 • zaměstnavatel mohl přispívat až 30.000,-/ročně zaměstnanci
 • Nově
 • zaměstnavatel může přispívat až 50.000,-/ročně zaměstnanci

 

Připomínáme „Pravidlo 2 x 60"

Smlouvy musí být uzavřeny do 60 let věku

Smlouvy musí být uzavřeny min. na 60 měsíců

Daňová úspora př.:

odčitatelná položka 24.000,-/ročně pro vás znamená úsporu na dani Kč 3.600,-/ročně

 

 
Pro bližší informace kontaktujte svého finančního konzultanta ALFA Finance
nebo klientskou linku: 731 900 800 (v pracovních dnech od 8:30 do 17:00 hodin).ALFA Finance, s.r.o., se sídlem Škroupova 2, 301 00 Plzeň, IČ 26346508, zapsaná v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 14409, registrovaná u České národní banky (dále jen ČNB) podle § 30 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, opravňující k poskytování investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. a) téhož zákona, spočívající v přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů pod č.j. 43/R/18/2002/3 dne 27.11.2002 je registrována k činnosti podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření pod č.j. 2012/13049/570, spisovou značkou Sp/2012/913/571. 

 

 

Archiv Newsletterů ke stažení ve formátu pdf

Listopad 2016

 

 

Srpen 2016

 

 

BrexitČerven 2016

 

 

Květen 2016

 

 

Prosinec 2015

 

 

Listopad 2015

 

Inflace, HDP, mzdy

Statická data

 

 

 

Důchody 

Dříve se říkalo, že každý pracující člověk si na svůj důchod vydělá během svého produktivního věku a že mladší zajistí důchody starším. Tyto poučky již bohužel přestaly platit. Demografický vývoj je neúprosný a tvorba zdrojů pro důchody zaostává. Je proto důležité nespoléhat se na stát: ten Vám kvalitní důchod již zajistit nemůže. Roste tedy úloha individuální péče o svůj poproduktivní věk. 

Je nezbytné pravidelně odkládat část svého příjmu stranou, do dlouhodobých spořicích programů. Ty dokážou při dostatečné délce fungování generovat zdroje, které po Vašem odchodu do důchodu snížení Vašeho příjmu nahradí. 

Důchodový systém – prognóza vývoje do doku 2066 

Podle prognózy Českého statistického úřadu z roku 2010 dojde k rapidnímu zhoršení finanční soběstačnosti důchodového systému ČR. Problém spočívá v tom, že tzv. průběžný systém (PAYG), založený na solidaritě mladší generace se staršími ročníky, přestal fungovat. Prostředky generované systémem nestačí na úhradu nákladů na důchody již dnes. Počet důchodců se bude do roku 2055 stále zvyšovat (viz tabulka níže) a zároveň se bude snižovat počet práceschopných osob (viz grafy věkové skladby obyvatelstva). Dnes připadá jeden důchodce na dva aktivně pracující, ale tento poměr se zhorší až na neúnosnou hranici 1:1. 

Z pohledu státu je přijatelným řešením minimalizace růstu důchodů: poměr důchodu k průměrné mzdě poklesne až na 35 % v roce 2035 (a to za předpokladu, že budou realizovány všechny reformy penzijního systému). Propad životní úrovně při nástupu do starobního důchodu o 65 % bude citelný. 

Proto je důležité nespoléhat na stát a tvořit si takovou vlastní finanční rezervu, která propad příjmu vyrovná. Znamená to odkládat si po celou dobu své aktivní činnosti stranou asi 10 % pracovního příjmu. Konkrétních možností řešení je celá řada. Pomůžeme Vám při jejich výběru.